Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

Dorota Sands Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.
Kierownik Zakładu Mukowiscydozy IMiD w Dziekanowie Leśnym największego w Polsce Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy

Halina Woś

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Wieloletni kierownik Kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Specjalista gastroenterolog.

 Tomasz Grodzicki Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Prorektor ds. Collegium Medicum
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, geriatrii oraz hipertensjologii, leczenia nadciśnienia tętniczego. Kieruje Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych oraz Poradnią Immunologii i Chorób Rzadkich SU

 Katarina Stepankova MUDR. Katarina Stepankova

Wieloletni członek CFWW, ECF, Założyciel Słowackiej organizacji pacjentów chorych na mukowiscydozę.

 Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska

Wieloletni pracownik IMiD w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, International Neonatal Screening Society. Aktualnie pracuje w MEDGEN Warszawa